Informuojame, kad veiklos nebevykdome. Dėl grąžinimų susisiekite. Taip pat galima įsigyti naudotą techniką gera kaina.

Langų valymo ir plovimo robotų Hobot 268, 288, 298 naudojimo instrukcijos

Trumpos instrukcijos

Jei valote aukštai lauko pusėje dėl saugumo pritvirtinkite apsaugos virvę.

Langus valyti 2 kartus. Pirmą kartą naudojant mėlynas šluostes sausai nuvalomi nešvarumai. Antrą kartą papurškus langų plovimo skysčio išblizginami langai naudojant geltonas šluostes.

Viso valymo metu laikyti įjungus į krovimą.

Detalios instrukcijos

 1. Stipriai pritvirtinkite apsaugos virvę.
 2. Prijunkite HOBOT į krovimą.
 3. Prieš naudodami įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta (žalia lemputė įjungta):
  1. Prijunkite jį prie maitinimo šaltinio. Oranžinė lemputė įjungta - tai įkrovimas.
  2. Žalia lemputė ĮJUNGTA reiškia, kad baterija yra visiškai įkrauta.
 4. Įsitikinkite, kad valymo šluostė tinkamai uždėta ant prietaiso, kad išvengtumėte oro nuotėkio.
  1. HOBOT turi 2 lazerinius jutiklius stiklo kraštui aptikti. Šių lazerinių jutiklių negalima uždengti valymo šluoste, kaip parodyta.Langu plovimo roboto Hobot lazeriniai sensoriai
  2. Ant prietaiso lygiai uždėkite valymo šluostę ir neleiskite, kad audinys uždengtų ratus ar lazerinius jutiklius.
 5. Uždėkite įrenginį ant lango.
  1. Įjunkite maitinimo jungiklį ir įsitikinkite, jog veikia ventiliatorius.
  2. Įdėkite prietaisą ant lango 10 cm atstumu nuo lango rėmo.
  3. Prieš paleisdami patikrinkite, ar prietaisas limpa prie lango.
 6. Naudoti robotą automatiniu režimu arba rankiniu režimu. Rankinis galimas modeliams HOBOT 288 ir 298.
 7. Užbaikite ir nuimkite įrenginį nuo lango.

Dažnai užduodami klausimai

 1. Klausimas: Dega mėlyna LED lemputė bei mirksi raudona, kartojasi pypsėjimas.
  Atsakymas: Išsikrovusi baterija, įjungite į krovimą.
 2. Klausimas: Įjungus maitinimo jungiklį, ventiliatorius sukasi, šviečia mėlynas LED, Mirksi raudonas LED, kartojasi pypsėjimas.
  Atsakymas: Visdar netiekiama elektros energija. Prijunkite ir patikrinkite maitinimo laidą, adapterį, ir prietaisą.
 3. Klausimas: Įjungus maitinimo jungiklį, ventiliatorius nesisuka ir nepypsi.
  Atsakymas:
  Priežastis LED indikatoriai/garsai Situacija ir sprendimas
  Baterijos įtampa žema

  Mėlina: mirksi
  Raudona: išjungta
  Oranžinė: įjungta
  Garsas: nėra pypsėjimo

  Reiškia baterija nepakankamai pakrauta. Įdėti į krovimą kol užsidegs žalia lemputė. Jei vistiek neveikia susisiekite su mumis.
  Prietaiso gedimas
  Mėlyna: mirksi
  Raudona: mirksi
  Garsas: pypsėjimas
  Gedimas. Susisiekite su mumis.
   
 4. Klausimas: HOBOT paslysta ir negali pasiekti lango viršaus.
  Atsakymas: 
  1. Valymo šluostėje per daug purvo arba ji per drėgna. Pakeiskite šluostę.
  2. Vikšrinis diržas gali būti per šlapias arba jame gali būti sunkių dulkių. Išvalykite vikšrinį diržą.
 5. Klausimas: HOBOT juda nesklandžiai ar netaisyklingai.
  Atsakymas: 
  1. Valymo šluostė yra per daug nešvari. Pakeiskite švarią šluostę ir išvalykite vėl.
  2. Galbūt Lango paviršius turi skirtingą trintį dėl stiklo lipdukų, lango plėvelės ir pan. Nevalyti tų vietų.
 6. Klausimas: Ką daryti, jei HOBOT netikėtai sustoja ir mirksi raudona lemputė, ir nėra garso signalo?
  Atsakymas:
  1. Pašalinkite kliūtis ant lango paviršiaus.
  2. Patikrinkite, ar nėra oro nutekėjimo dėl tarpo ar nelygaus lango rėmo.

Lemputės, garsai ir jų reikšmė

 Situacija LED indikatorius/garsai
1. Baterija kraunasi Oranžinė LED lemputė įjungta
2. Baterija pilnai pasikrovusi Žalia LED lemputė įjungta
3. Nėra elektros energijos

Mėlyna LED lemputė įjungta
Raudona LED lemputė mirksi
Kartojasi pypsėjimas

4. Įrangos gedimas

Raudona LED lemputė mirksi
Mėlyna LED lemputė mirksi
Supypsi kas minutę 

5. Vakuumo trauka per maža

Mėlyna LED lemputė įjungta
Raudona sumirksi kartą
Kartą supypsi

6. Oro nuotėkis dėl tarpo
Mėlyna LED lemputė įjungta
Raudona sumirksi kartą
Kartą supypsi